www.oshab.se

Logga Öshab.se

Trädfällning i Katrineholm – Öbergs Skog & Handel AB

Öbergs Skog & Handel AB erbjuder professionell trädfällning av hög kvalitet i Katrineholm med omnejd. Med en lång historia av erfarenhet och den rätta utrustningen utförs alla typer av trädfällningsarbeten på ett säkert och effektivt sätt.

Offertförfrågan

Varför välja Öbergs Skog & Handel AB?

Här är några skäl:

 • Företaget drivs av en person med över 15 års yrkeserfarenhet inom krävande trädfällning i Katrineholm och närliggande områden.

 • Öbergs Skog & Handel AB är utbildad inom trädfällning. Kunder kan vara trygga med att arbetet utförs fackmässigt och enligt aktuell standard.

 • Företaget har investerat i professionell utrustning, inklusive motorsågar, vinschar, liftar och annan nödvändig utrustning för att fälla träd på bästa möjliga sätt.

 • Säkerheten är alltid den främsta prioriteten vid varje trädfällning. Arbetet utförs alltid med en metodik som minimerar risker.

 • Som ett lokalt företag minimeras körsträckorna, vilket är gynnsamt för miljön och möjliggör konkurrenskraftiga priser.

 • En gratis offert på arbetet erbjuds alltid innan start, så att kunden vet exakt vad kostnaden blir.

 • Efter varje utfört arbete säkerställs att området är rent och snyggt.

 • Som ett auktoriserat företag erbjuder Öbergs Skog & Handel AB möjligheten för kunder att dra nytta av 50% RUT-avdrag på arbetskostnaden, vilket avsevärt minskar den totala kostnaden.

Trädfällning i Katrineholm

Öbergs Skog & Handel AB specialiserar sig på en rad olika trädfällningstjänster. Här är några exempel på de tjänster som erbjuds:

 • Fällning av utmanande träd: Detta inkluderar höga, stora och svåråtkomliga träd som kräver särskild expertis för säker hantering.

 • Nödfällning: Om ett träd har skadats i en storm eller blivit farligt på något annat sätt, erbjuder vi snabb och säker borttagning.

 • Byggnation och anläggning: Trädfällning vid byggprojekt för att skapa utrymme eller garantera säkerheten vid byggnationer.

 • Sjukdomsbekämpning: Borttagning av träd som blivit sjuka eller döda, för att skydda närliggande träd och vegetation.

 • Trädgårds Optimering: Gallring av träd för att förbättra ljusinsläppet och utsikten, vilket kan förvandla en trädgård och göra den mer inbjudande.

 • Kapning och klyvning av ved: Efter trädfällning erbjuder vi även tjänster som inkluderar kapning och klyvning av ved. Ved från ditt fällda träd förbereds och bearbetas för att kunna användas på bästa möjliga sätt, antingen för personlig användning eller försäljning av ved.

Oavsett trädets art, storlek eller placering hanterar Öbergs Skog & Handel AB fällningen med professionalitet och respekt för miljön. Allt träavfall tas omhand på ett miljövänligt sätt och området städas noggrant efter avslutat arbete, så att kunden kan njuta av en ren och snygg tomt.

Trädvård i Katrineholm

Förutom rena trädfällningstjänster erbjuder Öbergs Skog & Handel AB omfattande trädvårdstjänster för att säkerställa att träd och trädgårdar är friska, säkra och estetiskt tilltalande.

 • Kronreducering: En viktig tjänst för att minska riskerna förknippade med tunga eller vidhängande grenar som kan utgöra en fara.
 • Grenrensning: Effektiv borttagning av döda och korsande grenar, vilket inte bara bidrar till ett mer estetiskt träd, utan också främjar trädets hälsa.
 • Stubbfräsning: Efter fällning erbjuder vi stubbfräsning för att skapa en jämn och attraktiv yta, redo för ny plantering eller annan användning.
 • Avfallshantering: Effektiv borttransport av ris, kvistar och annat trädgårdsavfall, så att kunden kan njuta av en ren och ordnad trädgård.

Lokal Expertis i Katrineholm – Varför Välja Lokala Trädfällare?

I hjärtat av Södermanland ligger den natursköna staden Katrineholm, känd för sina gröna landskap och lummiga skogar. Just här, bland dessa träd, har Öbergs Skog & Handel AB etablerat sig som en ledande aktör inom trädfällning och trädvård.

Varför är lokal kunskap viktig?

 • Snabb Respons: Som en lokal aktör i Katrineholm kan vi snabbt agera vid akuta behov, vare sig det gäller stormskadade träd eller andra nödsituationer.

Att välja Öbergs Skog & Handel AB för trädfällning i Katrineholm innebär att du väljer lokal expertis, snabb service . När du tänker på trädfällning i Katrineholm, tänk på oss – ditt lokala förstahandsval. 

Om Öbergs Skog & Handel AB

Öbergs Skog & Handel AB etablerades 1997 och har sedan dess varit en pålitlig aktör inom trädfällning och trädvård i Katrineholm. 

Kontaktuppgifter:

 • Telefon: 070-581 65 87
 • E-post: info@oshab.se
 • Adress: Hulta Andregården, 641 94 Katrineholm

För mer information eller för att boka en tjänst, tveka inte att kontakta oss

Offertförfrågan

Trädfällning Katrineholm – Enklare, Snabbare och Bättre med Öshab